Dizionario teologico inglese-latino

Da Tempo di Riforma Wiki.

Ritorno


Termini teologici

Latino Interlingua Inglese  

actio sacramentalis

Action sacramental

sacramental action

 

actus fidei

Acto de fide

act of faith

 

actus fiduciae

Acto de fiducia

act of trust

 

actus primus

Actualitate primari

primary actuality

 

actus purus

Acto pur

pure act

 

actus unionis

Acto de union

act of union

 

actus; ens; esse; esse

Realitate, Esser

reality

 

actus

Acto

act

 

actus

Action

action

 

actus

Actualitate

actuality

 

adoptio

Adoption

adoption

 

adventus Christi

Advento de Christo (Secunde)

second coming

 

aequivocus

Equivoc

equivocal

 

aeternitas

Eternitate

eternity

 

affectio

Emotion

emotion

 

amor Dei

Amor de Deo

love of God

 

analogia entis

Analogia de essentia

analogy of being

 

analogia fidei

Analogia de fide

analogy of faith

 

analogia Scripturae

Analogia del Scriptura

analogy of Scripture

 

analogia

Analogia

analogy

 

anamartesia

Impeccabilitate

sinlessness

 

angeloi; pneumata leiturgika

Angelos

angels

 

anhypostasis

 

impersonality

 

anima

 

soul

 

antichristus

 

Antichrist

 

apostasia

 

apostasy

 

appetitus

 

desire

 

arbitrium

 

choice

 

articulis fundamentales.

 

fundamental articles

 

aseitas

 

self-existence

 

assensus

 

assent

 

attributum

 

attribute

 

authoritas Scripturae

 

authority of Scripture

 

beatitudo

 

blessedness

 

benevolentia

 

good will

 

bonitas

 

goodness

 

causa

 

cause

 

certitudo

 

certainty

 

chialismus

 

millennialism

 

coena sacra

 

Lord's Supper

 

cognitio; notitia; scientia

 

knowledge

 

communicatio idiomatum

 

communication of proper qualities

 

communio, koinonìa

 

communion

 

concursus

 

concurrence

 

consilium Dei

 

counsel of God

 

consummatio seculi, cfr. interitus mundi

 

end of the world

 

contritio, poenitentia

 

contrition

 

conversio

 

conversion

 

corpus Christi

 

body of Christ

 

culpa

 

fault

 

culpa

 

guilt

 

damnatio

 

danation

 

decretum

 

decree

 

Deus

 

God

 

dies novissimus

 

last day

 

dispensatio

 

dispensation

 

dispensatio

 

economy

 

ens

 

being

 

esse

 

existence

 

essentia Dei

 

essence of God

 

essentia; quidditas

 

essence

 

exinanitio; kenosis

 

self-emptying

 

exinanitio

 

kenosis

 

felicitas

 

happiness

 

fideiussio; sponsio

 

guarantee

 

fideiussio; sponsio

 

surety

 

fidelitas

 

faithfullness

 

foedus gratiae

 

covenant of grace

 

foedus operum

 

covenant of works

 

foedus; pactum

 

covenant

 

forma, cfr. universalia.

 

form

 

fundamentum electionis

 

foundation of election

 

fundamentum

 

foundation

 

generatio, genesis

 

begetting

 

genesis

 

birth

 

gradus gloriae

 

degrees of glory

 

gratia communis

 

common grace

 

gratia Dei

 

grace of God

 

gratia praeveniens

 

prevenient grace

 

gratia resistibilis

 

resistible grace

 

gratia universalis

 

universal grace

 

gratia

 

grace

 

habitus fidei

 

disposition of faith

 

habitus gratiae

 

disposition of grace

 

habitus

 

disposition

 

homo

 

man (generic)

 

homoousios

 

consubstantial

 

idiomata

 

proper qualities

 

illuminatio

 

illumination

 

imago Dei

 

image of God

 

immensitas

 

immeasurability

 

immortalitas

 

immortality

 

imputatio peccati

 

imputation of sin

 

imputatio

 

imputation

 

incarnatio

 

incarnation

 

infantes fidelium

 

children of the faithful

 

inspiration, cfr. theopneustos

 

inspiration

 

intellectus

 

intellect

 

intellectus

 

understanding

 

intuitu fidei

 

in view of faith

 

ira

 

wrath

 

iustitia Dei

 

righteousness of God

 

iustitia fidei

 

righteousness of faith

 

iustitia imputata

 

imputed righteosness

 

iustitia originalis

 

original righteousness

 

iustitia vindicativa sive punitiva

 

punitive justice

 

iustitia

 

justice

 

iustitia

 

righteousness

 

justificatio

 

justification

 

justitia remunerativa sive distributiva

 

remunerative justice

 

justitia remuneratoria sive distributiva

 

distributive justice

 

koinonia

 

community

 

lex cerimonialis

 

cerimonial law

 

lex Christi

 

law of Christ

 

lex moralis

 

moral law

 

lex Mosaica

 

law of Moses

 

lex naturalis

 

law of nature

 

lex

 

law

 

liberum arbitrium

 

free will (i.e. free choice)

 

loci communes

 

common places

 

locus

 

place

 

logos

 

Word

 

longanimitas

 

longsuffering

 

lumen nature /gratie /gloriae

 

light of nature /grace /glory

 

lux Dei

 

light - of God

 

lytron

 

ransom

 

macula

 

stain (of sin)

 

maiestas

 

majesty

 

manducatio

 

eating (sacramental)

 

materia prima

 

prime matter

 

media gratiae; organa gratia e salutis, cfr. instrumentum

 

means of grace

 

media

 

means

 

Mediator

 

mediator

 

meritum Christi

 

merit of Christ

 

meritum

 

merit

 

metanoia; poenitentia; resipiscentia

 

repentance

 

metaphysica

 

metaphysics

 

mirabilia

 

wonders

 

miracula

 

miracles

 

misericordia

 

mercy

 

mors

 

death

 

munus triplex

 

office of Christ

 

munus triplex

 

office of Christ

 

munus triplex

 

threefold office

 

necessitas absoluta

 

absolute necessity

 

necessitas coactionis

 

necessity of compulsion

 

necessitas consequentiae

 

relative necessity

 

necessitas naturae

 

necessity of nature

 

necessitas

 

necessity

 

nihil; me on; cfr. ex nihilo

 

nothingness

 

nomina Dei

 

names of God

 

notae ecclesiae

 

marks of the church

 

obedientia Christi

 

obedience of Christ

 

obiectum electionis

 

object of election

 

obiectum fidei

 

object of faith

 

obiectum theologiae

 

object of theology

 

obiectum

 

object

 

odium

 

hatred

 

officium, opus

 

work

 

omnipotentia

 

omnipotence

 

opera Dei

 

work of God

 

opera supererogationis

 

works of supererogation

 

opus proprium

 

proper works (as opposed to alien)

 

oratio

 

prayer

 

ordo rerum creatorum

 

order of created things

 

ordo rerum decretarum

 

order of decreed things

 

ordo salutis

 

order of salvation

 

ordo

 

order

 

pactum salutis

 

covenant of redemption

 

paideia

 

teaching

 

passio

 

suffering

 

patefactio, revelatio

 

revelation

 

patefaction

 

manifestation

 

peccata mortalia

 

mortal sin

 

peccatum actualis

 

actual sin

 

peccatum in Spiritum Sanctum

 

sin against the Holy Spirit

 

peccatum originalis

 

original sin

 

peccatum, peccata

 

sin(s)

 

permissio

 

permission

 

perseverantia

 

perseverance

 

persona Christi

 

Christ -person of

 

poena

 

punishment

 

potentia absoluta

 

absolute power

 

potentia ordinata

 

ordained power

 

potentia; potestas

 

power

 

potestas ecclesiae

 

power of the church

 

praecepta

 

commands

 

praxis

 

practice

 

precepta caritatis

 

commands of love

 

precepta Decalogi

 

commands of the law

 

predestinatio

 

foreordination

 

predestinatio

 

predestination

 

predicatio

 

predication

 

preparatio ad conversionem

 

preparation - for conversion

 

preparatio evangelica

 

preparation for the gospel

 

prescientia

 

foreknowledge

 

presentia illocalis sive definitiva; cfr. presentia

 

illocal presence

 

presentia

 

presence

 

previda fidei

 

foreknowledge of faith

 

prima causa

 

first cause

 

primitas

 

primacy

 

primum movens

 

first mover

 

promissio

 

promise

 

propagatio peccati

 

propagation of sin

 

prophetia

 

prophecy

 

proprietas; proprium

 

property

 

providentia

 

providence

 

psychopannychia

 

soul-sleep

 

puncta vocaliai

 

vowel pointa

 

rationes eternae

 

eternal ideas

 

reatus

 

liability

 

reconciliatio

 

reconciliation

 

regnum Christi

 

kingdom of Christ

 

regula fidei

 

rule of faith

 

relatio personalis

 

personal relation

 

reprobatio

 

reprobation

 

res

 

things

 

resurrection

 

resurrection

 

revelatio generalis

 

general revelation

 

sacerdotium

 

priestly work

 

sacramentum

 

sacrament

 

sanctificatio

 

sanctification

 

sanctitas

 

holiness

 

sapientia

 

wisdom

 

satisfactio vicaria

 

satisfaction of Christ

 

satisfactio vicaria

 

vicarious satisfaction

 

semen fidei

 

seed of faith

 

sensus compositus

 

composite sense

 

sensus divinitatis

 

sense of the divine

 

sensus literalis

 

literal sense

 

sensus mysticus

 

mystical sense

 

sensus

 

sense

 

septem peccata mortalia

 

seven deadly sins

 

signum

 

sign

 

simplicitas

 

simplicity

 

sola gratia

 

grace alone

 

sola Scriptura

 

Scripture alone

 

speculum electionis

 

mirror of election

 

spiratio; processio

 

procession

 

status animarum a corpore separaturum

 

intermediate state

 

status exaltationis; status humiliationis; cfr. personas; Trinitas

 

states of Christ

 

status exaltationis

 

exaltation of Christ

 

status exaltationis

 

state of exhaltation

 

status humiliationis

 

humiliation of Christ

 

status humiliationis

 

state of humiliation

 

status purorum naturalium

 

natural condition

 

subiectum

 

subject

 

subsistentia

 

subsistence

 

substantia

 

substance

 

syllogismus practicus

 

practical syllogism

 

synergismus

 

synergism

 

tentatio

 

affliction

 

tentatio

 

temptation

 

tentatio

 

trial

 

testimonium internum Spiritus Sancti

 

internal testimony of the Holy Spirit

 

testimonium

 

witness

 

textus receptus

 

received text

 

theanthropos

 

God-man

 

theologia angelorum

 

theology of angels

 

theologia archetypa

 

archetypal theology

 

theologia beatorum

 

theology of the blessed

 

theologia crucis

 

theology of the cross

 

theologia ectypa

 

ectypal theology

 

theologia naturalis

 

natural theology

 

theologia naturalis

 

natural theology

 

theologia unionis

 

theology of Christ

 

theologia viatorum

 

theology of Christians

 

theologia

 

theology

 

timor Dei, cfr. timor filialis, contritio

 

fear of God

 

Trinitas; cfr. Deus, persona

 

Trinity

 

unio accidentalis

 

accidental union

 

unio essentialis

 

essential union

 

unio mystica

 

mystical union

 

unio mystica

 

mystical union

 

unio naturalis

 

natural union

 

unio per adoptionem

 

union by adoption

 

unio personalis

 

hypostatic union

 

unio personalis

 

personal union

 

unio personalis

 

personal union

 

unio sacramentalis

 

sacramental union

 

unio sacramentalis

 

sacramental union

 

unio

 

union

 

universalia; rationes aeterne

 

ideas

 

universalia

 

universals

 

universalismus hypotheticus

 

hypothetical universalism

 

veracitas

 

truthfulness

 

Verbum Dei

 

Word of God

 

verbum institutionis

 

words of institution

 

veritas

 

truth

 

vita aeterna

 

eternal life

 

vita

 

life

 

vitium

 

imperfection

 

vocatio efficax

 

effectual calling

 

vocatio

 

calling

 

voluntas Dei

 

will of God

 

voluntas

 

will

 

amor; caritas; dilection

 

love

 

causae secundae

 

secundary causes

 

cfr. usus legi

 

third use of the law

 

judicium extremum

 

last judgment

 

fundamentum fidei

 

foundation of faith

 

principia theologiae

 

fundamental principles of theology

 

 • act: actus
 • act of faith: actus fidei
 • act of trust: actus fiduciae
 • act of union: actus unionis
 • action: actus
 • actuality: actus
 • adoption: adoptio
 • affliction: tentatio
 • allegori: cfr. quadriga
 • analogy: analogia
 • analogy of being: analogia entis
 • analogy of faith: analogia fidei
 • analogy of Scripture: analogia Scripturae
 • angels: angeloi; pneumata leiturgika
 • Antichrist: antichristus
 • apostasy: apostasia
 • assent: assensus
 • attribute: attributum
 • authority of Scripture: authoritas Scripturae
 •  
 • begetting: generatio, genesis
 • being: ens
 • birth: genesis
 • blessedness: beatitudo
 • body of Christ: corpus Christi
 •  
 • calling: vocatio
 • cause: causa
 • certainty: certitudo
 • children of the faithful: infantes fidelium
 • choice: arbitrium
 • Christ -person of: persona Christi
 • office of Christ: munus triplex
 • satisfaction of Christ: satisfactio vicaria
 • states of Christ: status exaltationis; status humiliationis; cfr. personas; Trinitas
 • commands: praecepta
 • commands of love: precepta caritatis
 • commands of the law: precepta Decalogi
 • common grace: gratia communis
 • common places: loci communes
 • communication of proper qualities: communicatio idiomatum
 • communion: communio, koinonìa
 • community: koinonia
 • concurrence: concursus
 • consubstantial: homoousios
 • contrition: contritio, poenitentia
 • conversion: conversio
 • cooperating grace; cfr. gratia
 • counsel of God: consilium Dei
 • covenant: foedus; pactum
 • covenant of grace: foedus gratiae
 • covenant of redemption: pactum salutis
 • covenant of works: foedus operum
 • covetousness: cfr. septem peccata mortalia
 •  
 • danation: damnatio
 • death: mors
 • decree: decretum
 • degrees of glory: gradus gloriae
 • desire: appetitus
 • despair: cfr. septem peccata mortalia
 • dispensation: dispensatio
 • disposition: habitus
 • disposition of faith: habitus fidei
 • disposition of grace: habitus gratiae
 • distributive justice: justitia remuneratoria sive distributiva
 •  
 • eating (sacramental): manducatio
 • economy: dispensatio
 • effectual calling: vocatio efficax
 • emotion: affectio
 • end of the world: consummatio seculi, cfr. interitus mundi
 • envy: cfr. septem peccata mortalia
 • equivocal: aequivocus
 • essence: essentia; quidditas
 • essence of God: essentia Dei
 • eternal ideas: rationes eternae
 • eternal life: vita aeterna
 • eternity: aeternitas
 • exaltation of Christ: status exaltationis
 • existence: esse
 •  
 • faithfullness: fidelitas
 • fault: culpa
 • fear of God: timor Dei, cfr. timor filialis, contritio
 • first cause: prima causa
 • first mover: primum movens
 • foreknowledge: prescientia
 • foreknowledge of faith: previda fidei
 • foreordination: predestinatio
 • form: forma, cfr. universalia.
 • foundation: fundamentum
 • foundation of election: fundamentum electionis
 • foundation of faith:fundamentum fidei
 • cfr. principia theologica
 • free will (i.e. free choice): liberum arbitrium
 • fundamental articles: articulis fundamentales.
 • fundamental principles of theology:principia theologiae
 •  
 • general revelation: revelatio generalis
 • gluttony: cfr. septem peccata mortalia
 • God: Deus
 • God-man: theanthropos
 • good will: benevolentia
 • goodness: bonitas
 • grace: gratia
 • grace of God: gratia Dei
 • grace alone: sola gratia
 • greed: cfr. septem peccatam mortalia
 • guarantee: fideiussio; sponsio
 • guilt: culpa
 •  
 • happiness: felicitas
 • hatred: odium
 • holiness: sanctitas
 • humiliation of Christ: status humiliationis
 • hypostatic union: unio personalis
 • hypothetical universalism: universalismus hypotheticus
 •  
 • ideas: universalia; rationes aeterne
 • illocal presence: presentia illocalis sive definitiva; cfr. presentia
 • illumination: illuminatio
 • image of God: imago Dei
 • immeasurability: immensitas
 • immortality: immortalitas
 • imperfection: vitium
 • impersonality: anhypostasis
 • imputation: imputatio
 • imputed righteosness: iustitia imputata
 • in view of faith: intuitu fidei
 • incarnation: incarnatio
 • inspiration: inspiration, cfr. theopneustos
 • intellect: intellectus
 • intermediate state: status animarum a corpore separaturum
 • internal testimony of the Holy Spirit: testimonium internum Spiritus Sancti
 •  
 • justice: iustitia
 • justification: justificatio
 •  
 • kenosis: exinanitio
 • kingdom of Christ: regnum Christi
 • knowledge: cognitio; notitia; scientia
 •  
 • last day: dies novissimus
 • last judgment: judicium extremum
 • law: lex
 • cerimonial law: lex cerimonialis
 • law of Christ: lex Christi
 • moral law: lex moralis
 • law of Moses: lex Mosaica
 • law of nature: lex naturalis
 • liability: reatus
 • life: vita
 • light - of God: lux Dei
 • light of nature /grace /glory: lumen nature /gratie /gloriae
 • longsuffering: longanimitas
 • Lord's Supper: coena sacra
 • love: amor; caritas; dilection
 • love of God: amor Dei
 • lust: cfr. septem peccata mortalia
 •  
 • majesty: maiestas
 • man (generic): homo
 • manifestation: patefaction
 • marks of the church: notae ecclesiae
 • means: media
 • means of grace: media gratiae; organa gratia e salutis, cfr. instrumentum
 • mediator: Mediator
 • mercy: misericordia
 • merit: meritum
 • merit of Christ: meritum Christi
 • metaphysics: metaphysica
 • millennialism: chialismus
 • miracles: miracula
 • mirror of election: speculum electionis
 • morosity: cfr. septe peccata mortalia
 • mystical union: unio mystica
 •  
 • names of God: nomina Dei
 • natural condition: status purorum naturalium
 • natural theology: theologia naturalis
 • necessity: necessitas
 • absolute necessity: necessitas absoluta
 • necessity of compulsion: necessitas coactionis
 • necessity of nature: necessitas naturae
 • relative necessity: necessitas consequentiae
 • nothingness: nihil; me on; cfr. ex nihilo
 •  
 • obedience of Christ: obedientia Christi
 • object: obiectum
 • object of election: obiectum electionis
 • object of faith: obiectum fidei
 • object of theology: obiectum theologiae
 • office of Christ: munus triplex
 • omnipotence: omnipotentia
 • order: ordo
 • order of created things: ordo rerum creatorum
 • order of decreed things: ordo rerum decretarum
 • order of salvation: ordo salutis
 • original righteousness: iustitia originalis
 •  
 • permission: permissio
 • perseverance: perseverantia
 • personal relation: relatio personalis
 • personal union: unio personalis
 • place: locus
 • power: potentia; potestas
 • absolute power: potentia absoluta
 • ordained power: potentia ordinata
 • power of the church: potestas ecclesiae
 • practical syllogism: syllogismus practicus
 • practice: praxis
 • prayer: oratio
 • predestination: predestinatio
 • predication: predicatio
 • preparation - for conversion: preparatio ad conversionem
 • preparation for the gospel: preparatio evangelica
 • presence: presentia
 • prevenient grace: gratia praeveniens
 • pride: cfr. septem peccata mortalia
 • priestly work: sacerdotium
 • primacy: primitas
 • primary actuality: actus primus
 • prime matter: materia prima
 • procession: spiratio; processio
 • promise: promissio
 • proper qualities: idiomata
 • property: proprietas; proprium
 • prophecy: prophetia
 • providence: providentia
 • punishment: poena
 • punitive justice: iustitia vindicativa sive punitiva
 • pure act: actus purus
 •  
 • ransom: lytron
 • real presence: cfr. presentia
 • reality: actus; ens; esse; esse
 • received text: textus receptus
 • reconciliation: reconciliatio
 • remunerative justice: justitia remunerativa sive distributiva
 • repentance: metanoia; poenitentia; resipiscentia
 • reprobation: reprobatio
 • resistible grace: gratia resistibilis
 • resurrection: resurrection
 • revelation: patefactio, revelatio
 • righteousness: iustitia
 • righteousness of faith: iustitia fidei
 • righteousness of God: iustitia Dei
 • rule of faith: regula fidei
 •  
 • sacrament: sacramentum
 • sacramental action: actio sacramentalis
 • sacramental union: unio sacramentalis
 • sanctification: sanctificatio
 • Scripture alone: sola Scriptura
 • second coming: adventus Christi
 • secundary causes: causae secundae
 • seed of faith: semen fidei
 • self-emptying: exinanitio; kenosis
 • self-existence: aseitas
 • sense: sensus
 • composite sense: sensus compositus
 • sense of the divine: sensus divinitatis
 • literal sense: sensus literalis
 • mystical sense: sensus mysticus
 • seven deadly sins: septem peccata mortalia
 • sign: signum
 • simplicity: simplicitas
 • sinlessness: anamartesia
 • sin(s): peccatum, peccata
 • mortal sin: peccata mortalia
 • actual sin: peccatum actualis
 • sin against the Holy Spirit: peccatum in Spiritum Sanctum
 • original sin: peccatum originalis
 • propagation of sin: propagatio peccati
 • imputation of sin: imputatio peccati
 • soul: anima
 • soul-sleep: psychopannychia
 • stain (of sin): macula
 • state of exhaltation: status exaltationis
 • state of humiliation: status humiliationis
 • subject: subiectum
 • subsistence: subsistentia
 • substance: substantia
 • suffering: passio
 • surety: fideiussio; sponsio
 • synergism: synergismus
 •  
 • teaching: paideia
 • temptation: tentatio
 • theology: theologia
 • theology of angels: theologia angelorum
 • archetypal theology: theologia archetypa
 • theology of the blessed: theologia beatorum
 • theology of Christ: theologia unionis
 • theology of the cross: theologia crucis
 • ectypal theology: theologia ectypa
 • natural theology: theologia naturalis
 • theology of Christians: theologia viatorum
 • things: res
 • third use of the law: cfr. usus legi
 • threefold office: munus triplex
 • trial: tentatio
 • Trinity: Trinitas; cfr. Deus, persona
 • truth: veritas
 • truthfulness: veracitas
 •  
 • understanding: intellectus
 • union: unio
 • accidental union: unio accidentalis
 • essential union: unio essentialis
 • mystical union: unio mystica
 • natural union: unio naturalis
 • union by adoption: unio per adoptionem
 • personal union: unio personalis
 • sacramental union: unio sacramentalis
 • universal grace: gratia universalis
 • universals: universalia
 •  
 • vicarious satisfaction: satisfactio vicaria
 • vowel pointa: puncta vocaliai
 •  
 • will: voluntas
 • will of God: voluntas Dei
 • wisdom: sapientia
 • witness: testimonium
 • wonders: mirabilia
 • Word: logos
 • Word of God: Verbum Dei
 • words of institution: verbum institutionis
 • work: officium, opus
 • work of God: opera Dei
 • works of supererogation: opera supererogationis
 • proper works (as opposed to alien): opus proprium
 • work of Christ: cfr. munus Christi; obedientia Christi; satisfactio vicariaù
 • wrath: ira